Majutus
Paintball
Matkarajad
UUS! SUP laua rent!
Reiu-Raeküla tervisespordi-rajad
Saun
Palliplatsid
Kanuu rent
Massaaž UUS!
ATV matkad
EngFin
 

UUS! SUP laua rent!

VARUSTUSE RENDITINGIMUSED

 

Rentniku kohustused

 • Rentnik peab olema vähemalt 18.a. vana. Alla 18. a. vanustele renditakse varustust ainult vanema juuresolekul.

 • Rentnik valdab vajalikke oskusi varustuse kasutamiseks ning kasutab tegevuses vajalikke ohutusvahendeid.

 • Varustus tuleb tagastada renditingimuses näidatud tähtajaks. Juhul, kui Rentnik tagastab varustuse eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud tundide eest.

 • Kasutama varustust heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelvalveta.

 • Koheselt teavitama Rentijat, kui renditud varustus osutub mittekorrasolevaks.

 • Koheselt teavitama Rentijat, kui varustus läheb kaotsi, kahjustub, varastatakse või hävineb.

 • Varustuse kadumisel, varguse korral või hävinemisel on Rentniku kohustatud hüvitama Rentijale antud varustuse turuhinnas.

 • Varustuse kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rentijale varustuse remondikulud.

 • Mitte anda Varustust kolmandate osapoolte käsutusse.

 • Mitte teostada iseseisvalt või tellida teistelt isikutelt varustuseremonti.

Rentija kohustused

 • Koheselt teavitada Rentniku, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud varustus on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud varustuse väärtuse tunduv vähenemine,

 • Loobuda renditasu nõudest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui osutub, et Rentnikule välja antud varustus oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.

Renditasu

 • Makstakse Rentijale enne varustuse üleandmist Rentnikule

 • 1 tund 15 eurot.

 • Deposiit 30 eurot. Vajalik isikuttõendava dokumendi olemasolu.

   

 

 
 
© Rikson Invest OÜ | Vabaduse 10, Türi Eesti, 72211 | GSM +372 530 25085 | info@reiupuhkekeskus.ee